công trình vách kính mặt dựng giấu đố xingfa 65 tại thành phố phủ lý-hà nam