công trình vách kính mặt dựng giấu đố tại trần thái tông-cầu giấy