công trình vách kính mặt dựng số 79 kdt nam cường-dương nội-hà đông