CÔNG TRÌNH CỬA NHÔM XINGFA NHẬP KHẨU KẾT HỢP NAN TRANG TRÍ TẠI 25 NGUYỄN QUỐC TRỊ-CẦU GIẤY-HÀ NỘI